Nieuws

 

Een mooie recensie door Ruud Koole van mijn boek over Paars.

 

Op 27 januari vond in Leiden een symposium plaats over de lokale democratie.

 

In december bood ik de gemeenteraad van Beuningen mijn rapport aan over de bestuurlijke toekomst van de gemeente.

 

In november sprak ik over vernieuwing van controle en toezicht in het lokaal bestuur bij de VNG Utrecht

 

Mijn meeste recente column in het kader van de verkiezingen in het Maastrichtse universiteitsblad Observant.

 

 

 

 Bisschopsmolengang 2B . 6211 HZ Maastricht . 043-3622060 (tel & fax) .